نویسنده = پروانه عادل زاده
اصول مدیریت زمان و آسیب شناسی آن در دیوان بهار

دوره 14، شماره 53، فروردین 1399، صفحه 259-285

هانیه طاهرلو؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادل زاده


بررسی تطبیقی آرمانشهر از منظر ملک الشعراء بهار و هاینریش بُل

دوره 13، شماره 50، مرداد 1398، صفحه 99-118

آسیه سوینی؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادل زاده


بررسی تطبیقی استعاره‌های مفهومی حوزه خشم در رمان‌های «شوهر آهوخانم» و «هرگز رهایم مکن»

دوره 12، شماره 48، اسفند 1397، صفحه 35-53

ساناز تقی پوری حاجبی؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادل زاده