نویسنده = حمید متولی زاده نائینی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه تطبیقی مضامین اخلاقی نقایض جریر و اخطل

دوره 15، شماره 58، تابستان 1400، صفحه 451-480

حمید متولی زاده نائینی


2. بررسی محتوایی عناصر و درونمایه‌های مشترک در نقایض جریر و اخطل

دوره 12، شماره 48، زمستان 1397، صفحه 297-323

حمید متولی زاده نائینی؛ رضا افخمی عقدا؛ رحمت الله حیدری منش