نویسنده = فریده سلامت نیا
تعداد مقالات: 2
1. حدیث نفس در شعر فروغ فرخزاد و نازِک الملائکه

دوره 13، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 119-137

فریده سلامت نیا؛ سعید خیرخواه برزکی؛ عبدالرضا مدرس زاده


2. بررسی تطبیقی نمودهای اندیشه فروغ فرخزاد و نازک الملائکه

دوره 11، شماره 41، بهار 1396، صفحه 121-138

فریده سلامت نیا؛ سعید خیرخواه برزکی