نویسنده = اکبر شعبانی
تعداد مقالات: 2
1. بینامتنیت اسطوره‏ ای در شعر شاملو(بر اساس نظریه ژرار ژنت)

دوره 13، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 9-32

اکرم ظفری؛ بتول فخراسلام؛ سیدحسین سیدی؛ اکبر شعبانی


2. بررسی تطبیقی عقبات السلوک شیخ صنعان و هفت‌ خوان رستم

دوره 13، شماره 49، بهار 1398، صفحه 73-99

موسی الرضا حیدری گوگدره؛ اکبر شعبانی؛ پروین دخت مشهور