نویسنده = محمد جعفری
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل کهن الگوهای اسطوره زرقاء در مجمع الأمثال میدانی و نمود آن در ادب فارسی

دوره 15، شماره 57، بهار 1400، صفحه 401-428

10.30495/clq.2021.681935

محمد شایگان مهر؛ طاهره قلی پورزیبد؛ محمد جعفری


2. بررسی شخصیت شناسی امام سجاد(ع) در میمیه فرزدق با توجه به دیدگاه گوردون آلپورت

دوره 13، شماره 52، زمستان 1398، صفحه 455-483

منصوره سادات طالب الحق؛ فریبرز حسینجانزاده؛ محمد جعفری


3. صاحب بن عباد و تأثیر او بر زبان عربی و فارسی

دوره 13، شماره 49، بهار 1398، صفحه 279-296

محمد محمودی؛ محمد جعفری؛ محمد شایگان مهر


4. ادیبان دوزبانه سلجوقی و تحولات زبان فارسی و عربی

دوره 13، شماره 49، بهار 1398، صفحه 297-316

محمد جعفری؛ فریبرز حسینجانزاده؛ زهرا یزدانی