نویسنده = علی پولادی ریشهری
تعداد مقالات: 1
1. نقد تطبیقی عنصر رنگ در ادیسه هومر و شاهنامه فردوسی

دوره 9، شماره 33، بهار 1394، صفحه 21-33

افسانه سراجی؛ سیداحمد حسینی کازرونی؛ سیدجعفر حمیدی؛ علی پولادی ریشهری