نویسنده = کیان پیشکار
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی نیک‌سرشتان و بد سرشتان در بهشت گمشده و شاهنامه

دوره 11، شماره 44، زمستان 1396، صفحه 103-132

کیان پیشکار؛ نوشین ناصری


2. بررسی تطبیقی مفهوم فلسفی زمان در ادبیات

دوره 8، شماره 31، پاییز 1393، صفحه 41-57

کیان پیشکار؛ نوشین ناصری