نویسنده = شیما فرجی‌فر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی عناصر داستان سمرقند در مقامات حریری و مقامات حمیدی

دوره 10، شماره 38، تابستان 1395، صفحه 9-30

محمدرضا نجاریان؛ زهرا کریم‌زاده شوشتری‌نژاد؛ شیما فرجی‌فر


2. مضامین زهدآمیز در اشعار خاقانی و ابو العتاهیه

دوره 8، شماره 30، تابستان 1393، صفحه 45-62

مریم محمودی؛ شیما فرجی‌فر