نویسنده = عبدالرضا دانشور وزیری
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی گزاره‌های نیک و بد در شاهنامه، ادیان ایران باستان و اسلام

دوره 9، شماره 34، تابستان 1394، صفحه 91-108

عبدالرضا دانشور وزیری؛ سیداحمد حسینی کازرونی؛ سیدمحمود سید صادقی


2. بررسی نیک و بد در دو داستان حضرت یوسف و ایرج

دوره 7، شماره 27، پاییز 1392، صفحه 127-141

عبدالرضا دانشور وزیری؛ سید احمد کازرونی