نویسنده = رضوان لرستانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی وجوه اشتراک و افتراق در مدایح نبوی از نگاه برعی و مدرس

دوره 7، شماره 28، زمستان 1392، صفحه 9-38

مسعود باوان‌پوری؛ رضوان لرستانی


2. تطبیق مضامین شعری ملک الشعرای بهار و سامی البارودی

دوره 7، شماره 25، بهار 1392، صفحه 95-116

صادق ابراهیمی کاوری؛ سکینه اسدی؛ رضوان لرستانی