نویسنده = سکینه اسدی
تعداد مقالات: 2
1. نگاهی تطبیقی به طنز سیاسی بهار و الرصافی

دوره 8، شماره 31، پاییز 1393، صفحه 59-71

صادق ابراهیمی کاوری؛ فاطمه اسدی


2. تطبیق مضامین شعری ملک الشعرای بهار و سامی البارودی

دوره 7، شماره 25، بهار 1392، صفحه 95-116

صادق ابراهیمی کاوری؛ سکینه اسدی؛ رضوان لرستانی