نویسنده = کی رخ احمدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی شگردهای بیانی در باب شیر و گاو و کلیله و دمنه عربی و پارسی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1391، صفحه 47-64

کی رخ احمدی؛ فرشته ناصری؛ سید ابراهیم آرمن