نویسنده = صادق ابراهیمی کاوری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی اسطوره در شعر صلاح عبدالصبور و نیما یوشیج

دوره 12، شماره 46، تابستان 1397، صفحه 129-152

مریم قنبری کرمانشاهی؛ صادق ابراهیمی کاوری


2. تطبیق مضامین شعری ملک الشعرای بهار و سامی البارودی

دوره 7، شماره 25، بهار 1392، صفحه 95-116

صادق ابراهیمی کاوری؛ سکینه اسدی؛ رضوان لرستانی