نویسنده = سیداحمد حسینی کازرونی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی گزاره‌های نیک و بد در شاهنامه، ادیان ایران باستان و اسلام

دوره 9، شماره 34، تابستان 1394، صفحه 91-108

عبدالرضا دانشور وزیری؛ سیداحمد حسینی کازرونی؛ سیدمحمود سید صادقی