نویسنده = علیرضا انوشیروانی
تعداد مقالات: 2
1. فلسفه و نظریه های جدید در ادبیات

دوره 2، شماره 8، زمستان 1387، صفحه 37-56

فرانسوا یوست؛ علیرضا انوشیروانی


2. چشم انداز تاریخی ادبیات تطبیقی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 37-60

فرانسوا یوست؛ علیرضا انوشیروانی