نویسنده = میرجلال الدین کزازی
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه دیدگا‌ه‌های مشترک کزازی و یونگ(خودآگاه، ناخودآگاه)

دوره 9، شماره 34، تابستان 1394، صفحه 155-168

میرجلال الدین کزازی؛ پرویز لکزائیان فکور


2. مفهوم آزادی در اندیشه حافظ و مولانا و تطبیق آن با تفکر اگزیستانسیالیسم

دوره 9، شماره 33، بهار 1394، صفحه 51-69

زهره وفایی فرد؛ میرجلال الدین کزازی


3. گنج در مغازه (جستاری در معنی شناسی تاریخی)

دوره 2، شماره 5، بهار 1387، صفحه 144-152

میرجلال الدین کزازی


4. چنبر زمان

دوره 1، شماره 1، بهار 1386، صفحه 85-92

میرجلال الدین کزازی