نویسنده = محمود شکیب
تعداد مقالات: 6
1. نقد و بررسی استبدادستیزی اسطوره‌ای در شعر شاعران عراقی معاصر؛ سیاب و بیاتی

دوره 14، شماره 55، پاییز 1399، صفحه 223-247

فاطمه دلیری؛ هوشنگ زندی؛ محمود شکیب


2. تطبیق الهام‌پذیری مهدی اخوان ثالث و عبدالوهاب بیاتی از اسطوره «سیزیف»

دوره 12، شماره 46، تابستان 1397، صفحه 235-251

فاطمه دلیری؛ هوشنگ زندی؛ محمود شکیب


3. مقایسه اشعار تأملی بین جبران خلیل جبران و ویلیام بلیک

دوره 10، شماره 40، زمستان 1395، صفحه 77-96

ابوذر کاظمی؛ محمود شکیب


6. واژآمیزی ‏شیوه ای در کوتاه کردن واژه ها

دوره 1، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 53-76

محمود شکیب