نویسنده = محبوبه فهیم کلام
تعداد مقالات: 3
1. تطبیق نگاه موریه و گوبینو به ادبیات و هنر ایران

دوره 7، شماره 25، بهار 1392، صفحه 139-159

محبوبه فهیم کلام؛ بهزاد هاشمی؛ محمدرضا محسنی


2. رویکرد مشابه خیام و ژید در دعوت به خوش¬باشی

دوره 4، شماره 13، بهار 1389، صفحه 101-116

محبوبه فهیم کلام؛ رامین محسنی


3. بودلر و سپهری، در جست و جوی بهشت گمشده

دوره 2، شماره 8، زمستان 1387، صفحه 125-137

محبوبه فهیم کلام