نویسنده = محمدرضا محسنی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تطبیقی اشعار ایدئولوژیک احمد شاملو و پل الوآر

دوره 15، شماره 57، بهار 1400، صفحه 291-308

فاطمه عبدشاهی؛ محمدرضا محسنی


2. ریشه‌یابی فرهنگی و ادبی جشن‌های ایران و فرانسه

دوره 8، شماره 29، بهار 1393، صفحه 43-57

پریسا مهم کار خیراندیش؛ محمدرضا محسنی؛ بهزاد هاشمی


3. تطبیق نگاه موریه و گوبینو به ادبیات و هنر ایران

دوره 7، شماره 25، بهار 1392، صفحه 139-159

محبوبه فهیم کلام؛ بهزاد هاشمی؛ محمدرضا محسنی


4. بررسی دیدگاه‌های ناتورالیستی زولا و چوبک

دوره 5، شماره 19، پاییز 1390، صفحه 81-97

محبوبه فهیم‌کلام؛ محمدرضا محسنی؛ بهزاد هاشمی