نویسنده = مهدی ممتحن
ویژگی‌های مشترک دو اثر حماسی ایران و آلمان

دوره 8، شماره 32، بهمن 1393، صفحه 55-77

مهدی ممتحن؛ کامبیز صفیئی


واکاوی «حکایت ایاز» مولانا با تکیه بر آراء یونگ و فروید

دوره 8، شماره 30، مرداد 1393، صفحه 29-44

مهدی ممتحن؛ مهدی رضا کمالی بانیانی


زن در اندیشه بزرگان ادب معاصر فارسی و تازی

دوره 8، شماره 29، اردیبهشت 1393، صفحه 59-86

مهدی ممتحن؛ مریم فرخی پور؛ شیما فرجی فر


بررسی مضامین اشعار عاشقانه فریدون مشیری و نزارقبانی

دوره 7، شماره 27، آبان 1392، صفحه 53-81

مهدی ممتحن؛ لیلا خوشکام


بررسی تطبیقی مضمون فقر در اشعار معروف رصافی و پروین اعتصامی

دوره 6، شماره 22، مرداد 1391، صفحه 27-46

مهدی ممتحن؛ رحیم انصاری پور؛ مجید خزایی


مدح در اشعار متنبی و حافظ

دوره 5، شماره 20، دی 1390، صفحه 137-149

مهدی ممتحن؛ سمانه شریفی راد


بررسی سیر تحول شعر نو در زبان عربی و فارسی

دوره 4، شماره 16، دی 1389، صفحه 153-180

مهدی ممتحن؛ مهین حاجی‌زاده


دین در اندیشه جواهری و شهریار (بررسی و تطبیق)

دوره 4، شماره 15، آبان 1389، صفحه 143-164

مهدی ممتحن؛ حسین محمدیان؛ محمدامین رودینى


تطبیق دو داستان ویس و رامین و تریستان و ایزوت

دوره 4، شماره 14، مرداد 1389، صفحه 147-158

مهدی ممتحن؛ نعیمه شایسته فر


نگرشی تطبیقی بر رویکردهای سیاسی در دیوان ابوالقاسم الشابی و کلیات اقبال لاهوری

دوره 3، شماره 11، آبان 1388، صفحه 253-264

مهدی ممتحن؛ لیلا قاسمی حاجی آبادی؛ زهرا مهاجر نوعی


مفاهیم شعر تازی در سایۀ غزلیات حافظ

دوره 2، شماره 8، بهمن 1387، صفحه 213-228

مهدی ممتحن


تاثیر سروده های عربی بر قصاید عنصری

دوره 1، شماره 3، آبان 1386، صفحه 183-202

مهدی ممتحن