نویسنده = مهدی رضا کمالی بانیانی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تطبیقی لیلی و مجنون با اصلی و کرم آذربایجان

دوره 11، شماره 41، بهار 1396، صفحه 59-81

حسین آریان؛ مهدی رضا کمالی بانیانی؛ محمدعلی نقدی


2. تطبیقی مابین عناصر زبانی سبک اصفهانی و شعر نیمایی

دوره 7، شماره 27، پاییز 1392، صفحه 173-195

مهدی رضا کمالی بانیانی


3. تطبیق تله پاتیکی آرکی تایپ شب در اشعار سهراب سپهری و رابیندرانات تاگور

دوره 6، شماره 24، زمستان 1391، صفحه 31-61

محمدرضا اسعد؛ مهدی رضا کمالی بانیانی؛ رضوان درخشیده


4. تیپیزاسیونِ سنجشی مابین مکتب مارکسیست و بیان‌شیوه‌های شکسپیر

دوره 5، شماره 19، پاییز 1390، صفحه 99-114

مهدی رضا کمالی بانیانی